LEDERSPARRING OG SUPERVISION AF LEDELSE

Lederens position kan godt være kompleks, ensom og nogle gange øretævernes holdeplads. Du har flere kasketter på og er ansvarlig for bl.a. organisationens mål, medarbejdernes trivsel samt din egen trivsel.

Jeg tilbyder ledersparring og supervision af ledere og ledergrupper. Som erfaren leder i det offentlige kan jeg trække på et grundigt kendskab til de vilkår og muligheder, der er for ledelsen inden for socialt og pædagogisk arbejde. Jeg sætter fokus på ledelsesfaglige spørgsmål og udvikling af ledergrupper, der kan hjælpe med at:

  • Navigere i forandringsprocesser, håndtere modstand og krydspres
  • Udvikle dine relationer til medarbejdere, ledelseskollegaer og egne ledere
  • Sikre din egen og medarbejdernes trivsel
  • Udvikle din personlige ledelsesstil
  • Styrke teamsamarbejdet

Det kan også være der er brug for at arbejde med at komme tilbage, fra at være blevet ”slået hjem” grundet opsigelse eller sygdom.

Udgangspunktet er det du har brug for, om det er styrkelse af dit overblik, at du har brug for at få tanket op eller en skærpelse af dig og din ledelse.