Supervision

Jeg tilbyder professionelle supervisionsforløb, individuelt eller i grupper. Jeg strukturerer en særlig tilrettelagt dialog form som sætter en forandrings proces i gang, fastholder målet og fører til nye handlinger. Supervision åbner for menneskets potentialer, handle- og gennemslagskraft.

Formålet med supervision er at styrke opgaveløsningen, give både den enkelte og gruppen mulighed for at arbejde reflekterende og fagligt udviklende, med de store og små udfordringer der er.

Med afsæt i Jeres praksis kan jeg tilbyde:

  • Afklaring af hvordan du/i bruger kompetencer og styrker bedst muligt
  • Læring af såvel dilemmaer som succeser
  • Styrkelse af kommunikation og samarbejde
  • Blive klædt på, inden en vanskelig opgave skal løses
  • Styrkelse af opgaveløsning
  • Etablere balance mellem arbejdsliv og privatliv

Supervisionen tager altid udgangspunkt i det du/i har brug for at tale om.

Supervision for medarbejdere der arbejder med mennesker

Det stiller store krav til den enkelte medarbejder at skabe en positiv forandring for andre hver dag. 

Når fokus er kerneydelsen, skaber målrettet og kontinuerlig supervision kvalitet og trivsel i arbejdet med mennesker. Gruppen bliver mere koordineret i opgaveløsningen, får sat hinandens kompetencer i spil og kan inspirere hinanden.

Supervision udvikler faglige miljøer, som er transparente og ansvarlige, hvilket er vigtige forudsætninger for at skabe kvalitet i den sociale indsats.

Supervision giver indsigt, læring og er med til at udvikle professionelt og menneskeligt overskud.

Valget af metode afhænger af de udfordringer der tages op. Reflekterende team er en metode jeg ofte bruger, den indeholder muligheden for at forholde sig undrende, undersøgende og reflekterende overfor egne og andres udfordringer.